Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie

Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów

Tel. 67 263 22 65

e-mail: sekretariat@pcprzlotow.pl

www.pcpr-zlotow.bip.gov.pl

 

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz osób doznających przemocy w rodzinie na terenie powiatu złotowskiego – lipiec 2022 –

 

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA (psycholog, prawnik)

 

Lp.  

Nazwa organizacji

 

Adres Kontakt  

Rodzaj działania

1. Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie

 

Aleja Piasta 32

77-400 Złotów

 

tel. 67 263 22 65

 

Pomoc prawna i psychologiczna

 

WYKAZ PRZEWODNICZĄCYCH

GMINNYCH ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH W POWIECIE ZŁOTOWSKIM

 

Lp. Gmina Imię i  nazwisko Adres  

Kontakt

 

 

Rodzaj działania

1. Zakrzewo Katarzyna Sierechan

(w zastępstwie)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. E.J. Osmańczyka 7

77-424 Zakrzewo

tel. 67 266 73 74

 

gops@zakrzewo.org.pl

podejmowanie działań w ramach procedury NK, pomoc i wsparcie prawne i psychologiczne, zadania wynikające                     z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 

2. Lipka Anna Pacholik Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 28

77-420 Lipka

tel. 67 266 50 41

 

gops@gopslipka.pl

podejmowanie działań w ramach procedury NK, pomoc i wsparcie prawne i psychologiczne, zadania wynikające                     z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 

3. Gmina

Złotów

Izabela Manikowska Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. M.Skłodowskiej-Curie 3                                77-400 Złotów tel. 67 263 59 71

 

sekretariat@gopszlotow.pl

podejmowanie działań w ramach procedury NK, pomoc i wsparcie prawne i psychologiczne, zadania wynikające                     z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 

4. Miasto Złotów Jolanta Witkowska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

tel. 67 263 30 34

mops@mopszlotow.pl

 

podejmowanie działań w ramach procedury NK, pomoc i wsparcie prawne i psychologiczne, zadania wynikające                     z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 

5. Krajenka Katarzyna Stawowska Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Ks. Domańskiego 22

77-430 Krajenka

tel. 67 263 90 86

mgops@krajenka.pl

podejmowanie działań w ramach procedury NK, pomoc i wsparcie prawne i psychologiczne, zadania wynikające                     z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 

6.

 

 

Tarnówka Kamila Łoboda Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Niepodległości 18

77-416 Tarnówka

tel. 67 266 43 53

sekretariat@gopstarnowka.pl

podejmowanie działań w ramach procedury NK, pomoc i wsparcie prawne i psychologiczne, zadania wynikające                     z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 

7. Okonek Monika Kubacka Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Leśna 46

64-965 Okonek

tel. 67 264 11 89

 

z.i.przewodniczaca@okonek.pl

podejmowanie działań w ramach procedury NK, pomoc i wsparcie prawne i psychologiczne, zadania wynikające                     z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 

8. Jastrowie Sylwia Łaszczych Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 19

64-915 Jastrowie

 tel. 67 266 25 26

67 266 29 49

 

sekretariat@mgopsjastrowie.opsinfo.pl

podejmowanie działań w ramach procedury NK, pomoc i wsparcie prawne i psychologiczne, zadania wynikające                     z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 

 

 

WYKAZ JEDNOSTEK OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ZŁOTOWSKIM

 

Lp. Gmina Adres  

Kontakt

 

 

Rodzaj działania

1. Zakrzewo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. E.J. Osmańczyka 7

77-424 Zakrzewo

tel. 67 266 73 74

 

gops@zakrzewo.org.pl

 

 

poradnictwo socjalne                   i wsparcie, wszczynanie procedury NK

 

2. Lipka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 28

77-420 Lipka

tel. 67 266 50 41 wew.18

 

gops@gopslipka.pl

 

 

poradnictwo socjalne                  i wsparcie, wszczynanie procedury NK

 

3. Gmina

Złotów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. M.Skłodowskiej-Curie 3                                77-400 Złotów tel. 67 263 59 71

 

sekretariat@gopszlotow.pl

 

 

poradnictwo socjalne                    i wsparcie, wszczynanie procedury NK

 

4. Miasto Złotów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

tel. 67 263 30 34

mops@mopszlotow.pl

 

 

 

poradnictwo socjalne                   i wsparcie, wszczynanie procedury NK

 

5. Krajenka Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Ks. Domańskiego 22

77-430 Krajenka

tel. 67 263 90 86

mgops@krajenka.pl

 

 

poradnictwo socjalne                    i wsparcie, wszczynanie procedury NK

 

6. Tarnówka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Niepodległości 18

77-416 Tarnówka

tel. 67 266 43 53

 

sekretariat@gopstarnowka.pl

 

 

poradnictwo socjalne                   i wsparcie, wszczynanie procedury NK

 

7.

 

 

Okonek Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Leśna 46

64-965 Okonek

tel. 67 266 95 28

 

mgops@okonek.pl

 

 

poradnictwo socjalne                         i wparcie, wszczynanie procedury NK

 

8. Jastrowie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Poznańska 19

64-915 Jastrowie

 tel. 67 266 25 26

67 266 29 49

 

sekretariat@mgopsjastrowie.opsinfo.pl

 

poradnictwo socjalne i wsparcie, wszczynanie procedury NK,

mieszkania chronione

 

 

WYKAZ KOMISJI DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH                   W POWIECIE ZŁOTOWSKIM

 

Lp. Gmina Adres Kontakt Rodzaj działania
1. Zakrzewo Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Kujańska 5

77-424 Zakrzewo

tel. 67 266 70 75 wew. 38  

Poradnictwo                             i wsparcie psychologa oraz terapeuty uzależnień

 

2. Lipka Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Kościuszki 28

77-420 Lipka

tel.  67 266 50 41  

Poradnictwo                             i wsparcie psychologa oraz terapeuty uzależnień

 

3. Gmina

Złotów

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Leśna 7

77-400 Złotów

tel. 67 263 53 05 wew.123

 

 

Poradnictwo                             i wsparcie psychologa oraz terapeuty uzależnień

 

4. Miasto Złotów Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Aleja Piasta 1

77-400 Złotów

tel. 67 353 29 80

tel. 67 263 26 40 (wew. 45)

 

Poradnictwo                             i wsparcie psychologa oraz terapeuty uzależnień

 

5. Krajenka Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Szkolna 17

77-430 Krajenka

tel. 67 263 92 04  

Poradnictwo                             i wsparcie psychologa oraz terapeuty uzależnień

 

6.

 

 

Tarnówka Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Zwycięstwa 2

77-416 Tarnówka

tel. 67 266 40 02  

 

Poradnictwo                             i wsparcie psychologa oraz terapeuty uzależnień

 

7. Okonek Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Leśna 46

64-965 Okonek

tel. 67 264 12 31  

Poradnictwo                             i wsparcie psychologa oraz terapeuty uzależnień

 

8. Jastrowie Gminna Komisja Profilaktyki                                              i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Gdańska 79

64-915 Jastrowie

tel. 67 266 22 11  

Poradnictwo                             i wsparcie psychologa oraz terapeuty uzależnień

 

 

WYKAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH W POWIECIE ZŁOTOWSKIM

 

Lp. Gmina Dyrektor Adres  

Kontakt

 

 

Rodzaj działania

1. Miasto Złotów Monika Wiśniewska-Ryczkowska Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                   ul. Szkolna 3

77-400 Złotów

tel.

67 263 21 03

 

500-817-785

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna, terapeutyczna dla dzieci i młodzieży uczącej się, ich rodziców i nauczycieli. Sekretariat

pon.-pt.

08:30-15:30

 

 

WYKAZ PRZYCHODNI I PORADNI

TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA                              W POWIECIE ZŁOTOWSKIM

 

 

Lp.

 

Gmina

 

Nazwa

 

Adres

 

Kontakt

 

 

Rodzaj działania

1. Miasto Złotów Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Szpitalna 28

77-400 Złotów

tel.

67 263 22 33 wew. 307

 

Pomoc psychologiczna, terapeutyczna.

2. Tarnówka Oddział Leczenia Uzależnień w Piecewie Piecewo 26

77-416 Tarnówka

tel.

67 266 40 63

 

Terapia uzależnienia

(stacjonarna) – kontakt                                 z psychologiem                i terapeutą uzależnień

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE UDZIELAJĄCE POMOCY

 OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE W POWIECIE ZŁOTOWSKIM

 

Lp. Nazwa organizacji Adres Kontakt Rodzaj działania
 

1.

Punkt Interwencji Kryzysowej                    w Złotowie  

 

 

 

 

 

ul. Grochowskiego 17

77-400 Złotów

PSYCHOLOG

poniedziałki i piątki

16.00-18.00

(tel. 604 419 529)

 

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

wtorek

15.30-17.30

(tel. 697 323 254)

 

PSYCHOTERAPEUTA

środa

18.00-20.00

(tel. 604 905 518)

 

RADCA PRAWNY

czwartek

16.00-18.00

(tel. 500 329 056)

 

 

 

 

 

 

poradnictwo prawne, psychologiczne i psychoterapeutyczne dla mieszkańców miasta Złotów

 

2. Punkt Interwencji Kryzysowej               w Jastrowiu ul. Poznańska 19

64-915 Jastrowie

tel. 67 266 25 26

(terminy uzgadniane indywidualnie)

poradnictwo prawne, psychologiczne i psychoterapeutyczne

 

 

3.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny                      w Zakrzewie  

Dom Seniora

ul. Szczepańskiego 1

77-424 Zakrzewo

(I piętro, pok. 6 )

tel. 67 266 73 74

 

PSYCHOLOG

zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie Urzędu Gminy Zakrzewo

17.00-19.00

 

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

terminy uzgadniane indywidualnie

(695-676-016)

 

 

 

 

 

 

 

 

poradnictwo                          i wsparcie terapeuty uzależnień

 

4. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu, DDA, ofiar przemocy                    w rodzinie oraz innych zainteresowanych

w Złotowie

Aleja Piasta 26

77-400 Złotów

tel. 695 676 016

(terminy uzgadniane indywidualnie)

 

 

 

poradnictwo                          i wsparcie terapeuty uzależnień

 

 

 

 

 

 

5. Punkt Konsultacyjno- Informacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych w Jastrowiu

 

ul. Kolejowa 5

64-915 Jastrowie

(I piętro, wejście od tyłu budynku)

 

poradnictwo                          i wsparcie (terapeuta uzależnień oraz psycholog), grupy wsparcia, spotkania AA i AL-ANON

 

6. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy                      w rodzinie w Okonku ul. Leśna 40

64-965 Okonek

tel. 67 266 95 28

tel. 67 266 09 38

(terminy spotkań zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, dostępnym w siedzibie MGOPS Okonek)

 

 

poradnictwo                          i wsparcie

psychologa                            i terapeuty uzależnień

7. Punkt Konsultacyjny               w Tarnówce ul. Niepodległości 18

77-416 Tarnówka

tel. 67 266 43 53

(terminy uzgadniane indywidualnie)

 

poradnictwo                          i wsparcie

psychologa                            i terapeuty uzależnień

8. Punkt konsultacyjny Gminy Złotów w Radawnicy dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, DDA oraz ofiar przemocy                    w rodzinie Sala wiejska w Radawnicy

 

tel. 535-310-273

(każdy pierwszy poniedziałek miesiąca        od 16:00 do 19:00)

 

 

 

 

poradnictwo                          i wsparcie

terapeuty uzależnień

9. Punkt konsultacyjny Gminy Złotów w Kleszczynie dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, DDA oraz ofiar przemocy                    w rodzinie

 

 

 

Sala wiejska w Kleszczynie

 

tel. 535-310-273,

(każdy trzeci poniedziałek miesiąca        od 16:00 do 19:00)

 

 

 

poradnictwo                          i wsparcie

terapeuty uzależnień

10. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu, DDA, ofiar przemocy                    w rodzinie w Krajence

 

ul. Szkolna 2

77-430 Krajenka

PSYCHOLOG

każda przedostatnia środa miesiąca

15.30-18.30

 

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

każdy II i IV czwartek miesiąca

18.00-20.00

(tel. 535-310-273)

 

 

 

poradnictwo                          i wsparcie

terapeuty uzależnień i psychologa

 

Skip to content