DZIĘKI DZIECIOM KOLOROWO

Kolejna ulica w Jastrowiu „dostała kolorów”. W czerwcu przy ulicy Kilińszczaków powstał nowy mural. Tym razem z muralu patrzą na przechodniów bohaterowie bajek. Dla młodszego pokolenia rozpoznanie postaci może okazać się nie lada wyzwaniem gdyż nie są to bohaterowie aktualnie popularnych bajek ale zapewne w drodze do szkoły będą wzbudzać uśmiechy na twarzach uczniów i nie tylko.

Tworzenie muralu było podzielone na etapy. Po powstaniu wstępnego projektu odbyły się warsztaty z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jastrowiu, podczas których z wykorzystaniem tablicy multimedialnej zapoznawano się projektem i bohaterami muralu, który miał dopiero powstać. Było wspólne kolorowanie postaci jeszcze nie na ścianie oraz opowiadanie o bajkach i perypetiach bohaterów. Kolejnym krokiem było malowanie farbami w plenerze właściwego muralu pod bacznym okiem autora projektu. Dopieszczeniem całości zajął się już sam autor i wykonawca – Pan Arkadiusz Pluta.

Wykonany mural jest kontynuacją projektów realizowanych wspólnie z dziećmi i młodzieżą na terenie całej gminy. Myślą przewodnią projektów jest hasło „Ściana, która łączy”.

Projekt został sfinansowany z budżetu Gminy i Miasta Jastrowie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.

 

 

Skip to content