ROZPOZNAWANIE EMOCJI PRZEZ BAJKI

W GiM Jastrowie na przełomie 2023/2024 r. realizowano w przedszkolach dla pięciolatków oraz sześciolatków rekomendowany program profilaktyczny pn. „Poruszające bajki o emocjach”.

Dotychczas dzieci rozpoznały w bajkach 7 emocji na łącznie 35 warsztatach.

Program powstał w celu wspierania rozwoju kompetencji emocjonalno – społecznych dzieci w wieku przedszkolnym, które pomagają w:
● radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami,
● komunikowaniu swoich potrzeb i odczuć,
● nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji z rówieśnikami.
Celem programu jest zatem wzmacnianie umiejętności rozpoznawania emocji u siebie i
innych, wyrażania ich w konstruktywny sposób i regulowania ich natężenia. Tak
ukształtowane i wzmocnione na wczesnych etapach życia umiejętności emocjonalne mogą
przyczynić się do dobrostanu psychicznego, lepszego rozumienia siebie i lepszego
budowania relacji z innymi ludźmi. Ma to kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu zachowań
problemowych i ryzykownych.

Więcej o programie – https://programyrekomendowane.pl/programy/promocja-zdrowia-psychicznego/poruszajace-bajki-o-emocjach/

Skip to content