Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Jastrowiu mieści się w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Poznańska 19, 64-915 Jastrowie,

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

DZIAŁAJĄCY NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA

PRZEMOCY W RODZINIE

NA TERENIE GMINY I MIASTA JASTROWIE

Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrowiu

SYLWIA ŁASZCZYCH tel. 67 306 76 41

każdy czwartek godz. 8.00-12.00

Bezpłatna pomoc specjalistyczna psychoterapeuty

(po uprzednim ustaleniu terminu z pracownikiem socjalnym) tel. 67 266 25 26

Skip to content