„JAK – GDZIE – DLACZEGO”

„JAK – GDZIE – DLACZEGO” Zdrowie w Twoich rękach to projekt realizowany w Gminie i Mieście Jastrowie ramach współfinansowania uzyskanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Projekt o edukacyjno – informacyjnym charakterze ma przede wszystkim za zadanie udostępnienie lokalnemu środowisku informacji o miejscowej ofercie pomocowej w zakresie uzależnień a także o zagrożeniach płynących z uzależnień.

Obecnie w „przebodźcowanych” czasach, dotarcie z informacją jest niezmiernie trudne. Przykucie uwagi i zatrzymanie na chwilę potencjalnego odbiorcy staje się nie zawsze skuteczne. Dla samego już odbiorcy wyszukanie właściwej informacji też bywa trudne. Szczególnie w tak wrażliwej kwestii jak uzależnienia.

W ramach projektu opracowana została strona internetowa dedykowana problematyce uzależnień w tym behawioralnych, powstały także plakaty dot. tematyki alkoholu, narkotyków, przemocy i uzależnień behawioralnych oraz zakupiono systemy wystawiennicze, które umieszczono w przestrzeni miejskiej a także w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowej.

Mamy nadzieję, że treść plakatów przykuje uwagę przechodniów, zatrzyma na chwilę, wzbudzi emocje choć nie zależy nam aby emocję brały górę a aby przekuć wrażliwość
na sprawczość. Zależy nam aby poprzez ten projekt wzbudzić temat, że nadużywanie używek to często późniejsze koszty takie jak problemy zdrowotne, przemoc, wypadki czy  uzależnienia. Że uzależnienie o ile do niego dojdzie to choroba, że mamy miejsca pomocowe, gdzie można przyjść po pomoc dla siebie czy dla kogoś. W punkcie informacyjno-konsultacyjnym mieszczącym się w Centrum Usług Wspólnych w Jastrowiu
przy ul, Kolejkowej 5 dyżuruje na I Pietrze psycholog, terapeuci uzależnień, spotyka się klub wsparcia Anonimowych Alkoholików Camel a także klub wsparcia osób współuzależnionych.

Do szkół natomiast przekazano systemy wystawiennicze z plakatami, na których podany jest  adres strony internetowej wraz kodem QR. Plakaty są dodatkowym narzędziem pracy wykorzystywanym przez wychowawców i pedagogów szkolnych.

Problem nadużywania alkoholu czy uzależnień oprócz szkód wyrządzanych samym nadużywającym wyrządza ogromne szkody osobom bliskim, dzieciom, współmałżonkom.
Zależy nam aby z informacją o tym co robimy dotrzeć do miejsc gdzie jest potencjalny problem. Dzięki takim projektom zachęcamy aby sięgać po pomoc, aby nie być biernym.

Skip to content