JASTROWSKI PRZEGLĄD TEATRALNY „biały – zielony – niebieski”

11 czerwca 2024 r. odbył się w XI Jastrowski Przegląd Teatralny „biały – zielony – niebieski” pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. Przegląd realizowany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2022 – 2025.
Występujące w przeglądzie zespoły teatralne to amatorskie grupy, które przygotowały i wystawiły przedstawienia promujące ważne dla człowieka wartości i postawy społeczne warte naśladowania, m.in. dot.:

 • relacji międzyludzkich,
 • odpowiedzialności,
 • szacunku,
 • tolerancji,
 • umiejętność odmawiania,
 • umiejętności dbania o siebie zarówno w sferze zdrowia fizycznego jak psychicznego,
 • umiejętności zaopiekowania się sobą czyli sięgania po pomoc dla siebie czy dla innych.

 

Do przeglądu zgłosiły się 4 zespoły, łącznie 49 aktorów i 8 opiekunów:

 1. MASKI ze Szkoły Podstawowej w Sypniewie z przedstawieniem pt. „Nienawiść zniszczyć w sobie”
 2. MASKI ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jastrowiu z przedstawieniem pt. „Mały książę – Odlot”
 3. ZACZAROWANI z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Zaczarowany Domek z przedstawieniem pt. „Cyberksiąże Ocalony”
  w Jastrowiu
 4. TEATROMIX z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrowiu z przedstawieniem pt. „Szkoła życia”

 

Wydarzenie tego typu jest jedną z wielu okazji do motywowania dzieci i młodzieży ale też dorosłych do samodzielnego poszukiwania różnych rozwiązań, wspomaga i rozwija potencjał twórczy a przy okazji integruje lokalne społeczności z pasją artystyczną.

Dzień przeglądu to dzień premier w sali Ośrodka Kultury w Jastrowiu. Kolejne przedstawienia realizowane są już przed własną publicznością w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych ale też gościnnie na zaproszenie chętnych jednostek.

Jak co roku tematy przedstawień są punktem wyjścia do dalszych działań i projektów.

 

Skip to content