„KOCHAM ŻYCIE” KONKURS PLASTYCZNY

REGULAMIN  GMINNEGO  KONKURSU  PLASTYCZNEGO pn.

„KOCHAM ŻYCIE”

 

 1. Cele i tematyka konkursu:
 • opracowanie kalendarza na rok 2024 o tematyce profilaktycznej;
 • propagowanie zdrowego stylu życia;
 • rozwijanie zainteresowań, budowanie systemu wartości.

 

 1. Uczestnicy konkursu:
 • uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Jastrowiu;
 • uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Jastrowiu;
 • uczniowie Szkoły Podstawowej w Sypniewie;
 • uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy;
 • uczniowie Zespołu Szkół w Jastrowiu.

 

 1. Kategorie wiekowe:
 • klasy I-III;
 • klasy IV-VI;
 • klasy VII-VIII;
 • klasy I-III szkoły ponadpodstawowej.

 

 1. Sposób wykonania prac:
 • format A4;
 • technika dowolna;
 • forma płaska;
 • orientacja pozioma.

 

 1. Termin wykonania prac:
 • do 30 kwietnia 2023 r.

 

 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu:
 • do 10 maja 2023 r.

 

 1. Kryteria oceny:
 • samodzielne wykonanie;
 • zgodność pracy z tematem;
 • estetyka wykonania prac.

 

 1. Skład komisji oceniającej prace:
 • w każdej szkole prace będą oceniane przez 3 pracowników szkoły i przedstawiciela GKPiRPA w Jastrowiu.

 

 1. Nagrody i nagrodzeni:
 • z każdej kategorii wiekowej zostaną wybrane 3 prace, która zostaną nagrodzone:

        I miejsce            – bon podarunkowy o wartości 100,00 zł oraz publikacja pracy w kalendarzu na rok 2024

        I wyróżnienie   – bon podarunkowy o wartości 50,00 zł

        II wyróżnienie  – bon podarunkowy o wartości 50,00 zł

 

 1. Opis konkursu:
 • nagrodzone i podpisane prace zostaną umieszczone w kalendarzu okolicznościowym wydanym na 2024 rok, na stronach internetowych i w social mediach, na plakatach umieszczonych w przestrzeni szkolnej oraz miejskiej;
 • uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę podpisaną na odwrocie (nazwa szkoły, imię i nazwisko, klasa);
 • zgodę na publikację pracy oraz przetwarzanie danych osobowych uczestnika wyraża rodzic lub opiekun prawny;
 • pracę należy dostarczyć do pedagoga szkolnego w szkole, do której uczęszcza uczeń.

Klauzula informacyjna

Skip to content