Piknik „W rodzinie moc – nie przemoc!” Jastrowie 2023

26 maja 2023r. odbyła się IX edycja pikniku, którego główną ideą jest zwrócenie uwagi na fakt przemocy w rodzinie, przemocy domowej i na to, że nie można pozostawać na przemoc i agresję biernym.

Poprzez zabawę oraz między rodzinną zdrową rywalizację wspierano indywidualne czynniki chroniące i wzmacniające rodzinę. Podczas wydarzenia mówiono również o czynnikach ryzyka, aby zapobiegać atakom agresji.

Pomimo, iż wydaje się, że dostęp do informacji jest wszechobecny, to co jakiś czas dociera do nas informacja, że gdzieś stała się tragedia, ktoś w porę nie zareagował, dlatego jednocześnie podczas pikniku dystrybuowano ulotki z istotnymi informacjami dot. danych kontaktowych do miejsc pomocowych. Odbywała się również „Akademia rodzica” prowadzona przez psychologa.

W pikniku aktywnie uczestniczyli przedstawicieli wielu służb i instytucji, które na co dzień współpracują ze sobą w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Właśnie tego typu wydarzenie jest okazją do spotkania się z mieszkańcami aby głośno wyrażać wsparcie dla osób doznających przemocy, aby zwrócić uwagę na to, że nie można być biernym i przypominać, że przemoc domowa to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak godność, wolność i nietykalność cielesną.

         Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Zgodnie z art. 207 Kodeksu karnego to przestępstwo. Prawo stoi po stronie osoby krzywdzonej.        

Piknik „W rodzinie moc – nie przemoc!” finansowany jest z budżetu Gminy i Miasta Jastrowie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025. Głównym realizatorem pikniku był MGOPS w Jastrowiu przy współorganizacji UGiM w Jastrowiu, Ośrodka Kultury w Jastrowiu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrowiu, Komisariatu Policji w Jastrowiu, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrowiu, Przedszkola Samorządowego w Jastrowiu, PCPR Złotów, WSSG Jastrowie, Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka” w Jastrowiu oraz Maltańskiej Służby Medycznej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom pikniku oraz licznie przybyłym Rodzinom za aktywne uczestniczenie w konkurencjach i innych przygotowanych atrakcjach.

Skip to content