Pomoc

Masz problem z nadużywaniem, uzależnieniem?
Źle to wpływa na Ciebie i Twoje otoczenie?
Nie czekaj, skorzystaj z pomocy!

INDYWIDUALNE PORADY (nieodpłatne) DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

Spotkania indywidualne
z terapeutą uzależnień

PORADY INDYWIDUALNE - JASTROWIE

PORADY  INDYWIDUALNE (nieodpłatne) dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych

Miejsce – Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w Centrum Usług Społecznych
64-915 Jastrowie ul. Kolejowa 5 (I piętro – wejście od tyłu budynku)

Terminy dyżurów terapeutów uzależnień w 2024r.:

P. Henryk Januchowski                    (dyżur w godz. od 13.00 do 16.00)
w dniach:
19.02.2024r.
15.04.2024r.
17.06.2024r.
19.08.2024r.
21.10.2024r.
16.12.2024r.

P. Krzysztof  Staniewski
(dyżur w godz. od 14.30 do 18.30)
w dniach:
24.01.2024r.
27.03.2024r.
29.05.2024r.
24.07.2024r.
25.09.2024r.
27.11.2024r.

PORADY INDYWIDUALNE - JASTROWIE

INDYWIDUALNE PORADY (nieodpłatne) DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

Miejsce – Wiejski Dom Kultury,
Sypniewo ul. Mickiewicza – I piętro

Terminy dyżurów terapeuty uzależnień w 2024r.:
(każdy 2-gi wtorek miesiąca w godz. 14.30 – 17.30)
10.01.2024r.
14.02.2024r.
13.03.2024r.
10.04.2024r.
08.05.2024r.
12.06.2024r.
10.07.2024r.
14.08.2024r.
11.09.2024r.
09.10.2024r.
13.11.2024r.
11.12.2024r.

Spotkania Grupy wsparcia AA
z terapeutą uzależnień

PORADY INDYWIDUALNE - JASTROWIE

SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA AA Z TERAPEUTĄ UZALEŻNIEŃ

odbywają się w miesiącach parzystych 2024r. w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (19.II, 15.IV, 17.VI, 19.VIII, 21.X, 16.XII) w godz. od 16.05 do 17.35
Miejsce spotkań – Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
Centrum Usług Społecznych – Jastrowie ul. Kolejowa 5 (I piętro)

Spotkania Grupy wsparcia Al-Anon z terapeutą uzależnień

PORADY INDYWIDUALNE - JASTROWIE

SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA AL-ANON (dla osób współuzależnionych) Z TERAPEUTĄ UZALEŻNIEŃ

odbywają się w miesiącach parzystych 2024r. każdy trzeci poniedziałek miesiąca (19.II, 15.IV, 17.VI, 19.VIII, 21.X, 16.XII) w godz. od 17.40 do 19.10
Miejsce spotkań – Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
Centrum Usług Społecznych – Jastrowie ul. Kolejowa 5 (I piętro)

Mityngi AA

Spotkania Al-Anon

Świetlica

Psycholog

Jastrowie

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w Centrum Usług Społecznych

ul. Kolejowa (I piętro); 64-915 Jastrowie

Sypniewo

Miejsce – Wiejski Dom Kultury, Sypniewo

ul. Mickiewicza (I piętro); 64-915 Sypniewo k/Jastrowia

MITYNGI AA

Dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych odbywają się w każdy czwartek w godz.18.00-20.00 – spotkania zamknięte.
W ostatni czwartek miesiąca jest spotkanie otwarte.

Miejsce spotkań – Punkt Konsultacyjno – Informacyjny
Centrum Usług Społecznych, 64-915 Jastrowie ul. Kolejowa 5 (I piętro – wejście od tyłu budynku)

Zobowiązanie do leczenia odwykowego

Celem instytucji sądowego zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego jest motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia. Podstawę prawną zobowiązania do leczenia stanowią artykuły od 24 do 36 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Powyższą procedurę wdraża się wobec osób uzależnionych od alkoholu, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich (…), systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Przymus stosowany jest na etapie doprowadzania osoby uzależnionej od alkoholu na badanie przez biegłego, na rozprawę w sądzie i do zakładu leczniczego na podjęcie kuracji, jeśli odmawia ona współpracy. Nie ma jednak możliwości prawnych ani organizacyjnych zatrzymania pacjenta w zakładzie lecznictwa odwykowej wbrew jego woli.

Do przyjęcia zgłoszenia i wszczęcia postępowania zobowiązana jest gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie.

SPOTKANIA GRUPY AL-ANON
Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych od alkoholu, narkotyków zawiesiła do odwołania swoje spotkania w grupie zamkniętej. Obecnie odbywają się spotkania osób współuzależnionych z terapeutą uzależnień, na które może przyjść każdy w celu uzyskania porady.

Miejsce spotkań – Punkt Konsultacyjno – Informacyjny
w Centrum Usług Społecznych, 64-915 Jastrowie ul. Kolejowa nr 5 (I piętro – wejście od tyłu budynku)

SPOTKANIA AL-ANON

Świetlice opiekuńczo – wychowawcze

W ramach zadań przewidzianych do realizację w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 2025 na terenie Gminy i Miasta Jastrowie prowadzone są  świetlice opiekuńczo – wychowawcze.

Do świetlic przyjmowane są dzieci ze szkół podstawowych a szczególnie dzieci wychowujące się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.

Dyżury psychologów

w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 16.00 do 18.00.
Miejsce – Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w Jastrowiu w Centrum Usług Społecznych 64-915 Jastrowie, ul. Kolejowa 5 (I piętro – wejście od tyłu budynku) – konsultacje bezpłatne.

w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od godz. 10.00 do 12.00.
Miejsce – Gabinet prywatny przy ul. Konopnickiej 71 w Jastrowiu. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja spotkania pod numerem tel. 665 424 596 – konsultacje bezpłatne.

DYŻUR PSYCHOLOGA

Leczenie i terapia NFZ

Skip to content