PRZYJACIELE ZIPPIEGO

W dniach 29-30 września 2023r. w Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu odbyło się szkolenie pn. „Przyjaciele Zippiego”.

„Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

W szkoleniu wzięło udział 21 nauczycieli ze szkół podstawowych oraz przedszkola z terenu GiM Jastrowie. Uczestnicy dzięki udziałowi w szkoleniu nabyli umiejętności i uzyskali kwalifikacje do realizowania programu w szkołach i przedszkolu, tj. na realizację rekomendowanego programu profilaktycznego polegającego na przeprowadzeniu 24 spotkań w najstarszych grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkół podstawowych, w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.

Szkolenie zostało sfinansowane z budżetu Gminy i Miasta Jastrowie w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.

Skip to content