VII Jastrowski przegląd zespołów teatralnych

5 grudnia 2018r. odbył się VII  JASTROWSKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TEATRALNYCH „biały–zielony-niebieski” pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. Sala widowiskowa Ośrodka Kultury, w której odbywał się konkurs była wypełniona po brzegi. W przeglądzie wzięły udział cztery zespoły teatralne. Aktywnością wykazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jastrowiu, Szkoły Podstawowej w Sypniewie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu oraz uczestnicy z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrowiu. Gra aktorska oraz profilaktyczny charakter granych sztuk przysporzył widzom ogrom emocji. Publiczność żywo reagowała i nie szczędziła braw występującym aktorom.
Głównym celem przeglądu było:
• promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy i agresji,
• motywowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego poszukiwania różnych rozwiązań ich problemów,
• integracja środowisk,
• wspomaganie i rozwijanie potencjału twórczego dzieci, młodzieży i dorosłych.
Jury w osobach Pani Marioli Kostrzewy oraz Pani Justyny Bramczewskiej oceniło w regulaminowych kategoriach następująco:
Kategoria – Szkoły Podstawowe
• Najlepsze przedstawienie  – Grupa teatralna ISKIERKI ze Szkoły Podstawowej w Sypniewie
• Najlepszy aktor – Antoś Łaszczych ze Szkoły Podstawowej w Sypniewie
• Najlepsza aktorka – Anna Mazur ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jastrowiu
• Najlepszy reżyser – Dorota Krzykowska – reżyser sztuki pt. „Czerwony Kapturek szuka księcia” ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jastrowiu
• Najlepsza scenografia i kostiumy – Grupa teatralna ISKIERKI ze Szkoły Podstawowej w Sypniewie

Kategoria – Open
• Najlepsze przedstawienie  – Grupa teatralna MASKI ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu
• Najlepszy aktor – „Kierownik Józef” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu
• Najlepsza aktorka – Anna Małecka z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrowiu
• Najlepszy reżyser – Agata Skoczek – reżyser sztuki pt. „Dzieci to przyszłość” z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrowiu
• Najlepsza scenografia i kostiumy – Grupa teatralna MASKI ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu

Wszystkim uczestnikom VII  JASTROWSKIEGO PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW TEATRALNYCH „biały–zielony-niebieski” gratulujemy występu i już zapraszamy do udziału w przyszłym roku w przeglądzie.

Przegląd sfinansowany został z budżetu Gminy i Miasta Jastrowie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.

Skip to content