VIII Jastrowski przegląd zespołów teatralnych

6 czerwca 2019r. odbył się VIII  JASTROWSKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TEATRALNYCH „biały–zielony-niebieski” pod patronatem Burmistrza Gminy
i Miasta Jastrowie. 
W przeglądzie wzięło udział siedem zespołów teatralnych.

Głównym celem przeglądu było:

– promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy i agresji,

– motywowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego poszukiwania różnych rozwiązań
ich problemów,

– integracja środowisk,

– wspomaganie i rozwijanie potencjału twórczego dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jury miało bardzo trudne zadanie, a mianowicie wyłonienie zwycięzców w dwóch kategoriach a także wyłonienie najlepszej aktorki, najlepszego aktora, najlepszego reżysera oraz najlepszej scenografii.

Werdykt jury w regulaminowych kategoriach przedstawia się następująco:

Kategoria – Szkoły Podstawowe

Najlepsze przedstawienie  – Grupa teatralna ISKIERKI ze Szkoły Podstawowej
w Sypniewie

II miejsce – Grupa teatralna ŚWIETLIKI ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej

Najlepszy aktor – Karol Gniot z grupy teatralnej ŚWIETLIKI

Najlepsza aktorka – Marysia Dudek z  grupy teatralnej ISKIERKI

Najlepszy reżyser – Iwona Wojciechowska – reżyser grupy teatralnej ISKIERKI ze Szkoły Podstawowej w Sypniewie

Najlepsza scenografia i kostiumy – Grupa teatralna ISKIERKI ze Szkoły Podstawowej w Sypniewie

 

Kategoria – Open

Najlepsze przedstawienie  – Grupa teatralna MASKI ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu

II miejsce – Grupa teatralna TEATROMIX z Warsztatu terapii Zajęciowej w Jastrowiu

III miejsce – Grupa teatralna PLAN B ze Szkoły Podstawowej nr 2  w Jastrowiu

Najlepszy aktor – Antonii Tamłowski z Grupy teatralnej PLAN B

Najlepsza aktorka – Katarzyna Kula z Grupy teatralnej TEATROMIX

Najlepszy reżyser – Mariola Andrzejewska – reżyser Grupy teatralnej MASKI ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu

Najlepsza scenografia i kostiumy – Grupa teatralna MASKI ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu.

 Sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Jastrowiu, w której odbywał się konkurs była wypełniona po brzegi. Gra aktorska oraz profilaktyczny charakter granych sztuk wywoływał wśród widzów dużo emocji, publiczność żywo reagowała i nagradzała występy gromkimi brawami.

Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w przeglądzie oraz tych, którzy chcą przeżyć to jeszcze raz, zamieszczamy relacje filmowe z przedstawień w kategorii Open.

Wszystkim uczestnikom VIII  JASTROWSKIEGO PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW TEATRALNYCH „biały–zielony-niebieski” gratulujemy występu i już zapraszamy do udziału w przeglądzie w przyszłym roku.

Przegląd sfinansowany został z budżetu Gminy i Miasta Jastrowie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.

Skip to content