W RODZINIE MOC NIE PRZEMOC

15 października 2022 r. odbył się przekładany ze względu na pogodę piknik rodzinny pn. „W RODZINIE MOC NIE PRZEMOC”.
Organizowane od wielu lat spotkania pod tym hasłem mają na celu profilaktykę problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Głównym przesłaniem jest to, abyśmy nie pozostawali bierni na przemoc i problemy drugiego człowieka, a także abyśmy sami mieli odwagę prosić o pomoc w przypadku doświadczania lub bycia świadkiem przemocy lub mając problem z uzależnieniem czy współuzależnieniem.
Na stoiskach udostępniano ulotki i informatory dotyczące przemocy i uzależnień oraz możliwych miejsc i form pomocy.  Organizatorom zależało na wzroście świadomości na temat możliwych rozwiązań problemów poszczególnej jednostki związanych z przemocą oraz uzależnieniami.
Poprzez różnego rodzaju zajęcia manualne, artystyczne i sportowe stworzono sytuacje sprzyjające integracji rodziny, pogłębieniu relacji dzieci z rodzicami, dziadkami oraz rodzeństwem. Dużym zainteresowaniem cieszyła się foto budka gdzie można było zrobić sobie rodzinne zdjęcie. OSP Sypniewo udostępniło mundur strażacki dzieciom a  Służba Medyczna Malta zademonstrowała pierwszą pomoc dla dzieci i dorosłych. Rodziny chętnie uczestniczyły we wspólnych grach, warsztatach i konkursach.
Ze względu na pogodę piknik odbył się nietypowa pod dachem sali Ośrodka Kultury w Jastrowiu. W spotkaniu uczestniczyło rotacyjnie około 300 osób.

Główni realizatorzy zadania to Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu, Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu wraz z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrowiu. Współorganizatorami pikniku: Ośrodek Kultury
w Jastrowiu, Warsztat Terapii Zajęciowej w Jastrowiu, Ochotnicza Straż Pożarna w Sypniewie, Komisariat Policji w Jastrowiu, Komenda Powiatowa Policji w Złotowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Złotowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie wraz z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Jastrowiu.

Przedsięwzięcie sfinansowano z budżetu Gminy i Miasta Jastrowie w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2022 – 2025.

Skip to content